Mnogi ljudi maštare o tome da se osamostale i da nađu neki stan gdje mogu imati svoj mir. No, s druge strane mnogi parovi maštare (bolje reći razmišljaju) o tome ...