Dobro je znana stvar da nismo uvijek prekrasni i kvalitetno sređeni tako da smo ponekad manje a nekada više privlačni drugim osobama. Nedavno je provedeno istraživanje koje je pokazalo kada ...