Rozga je u jednoj od svojih pjesama ispjevala stih 'žena, majka, kraljica'. U ovome članku ćemo malo razraditi temu da li je moguće istovremeno biti super poslovana žena i super ...