Tjedan dana prije svadbe svi znaju da mora uslijediti prava zabava za buduću nevjestu. Termin kojim opisujemo taj party je 'djevojačka' ili 'momačka' večer. Danas ćemo se malo više pozabaviti ...