PITANJE: Nedavno sam izašla u klub sa frendicama i uleti meni jedan tip usred čagice... Počeo se nabacivati i toliko je bio dosadan i nametljiv da sam mu opsovala nešto. Nakon ...